Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Льотної академії Національного авіаційного університету.

ЛЬОТНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ОГОЛОШУЄ
КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1. ФАКУЛЬТЕТ ЛЬОТНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1.1. Доцента кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів (6 посад).

Вимоги до претендентів:

-вища освіта авіаційного профілю;
-науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри;
-науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації - не менше п’яти років;
-досвід керівництва науковою роботою здобувачів другого освітнього рівня;
-відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365)).

Старшого викладача кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів (5 посад).

Вимоги до претендентів:

-вища освіта авіаційного профілю;
-досвід льотної роботи;
-відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365)).

1.2. Професора кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності (1 посада).

Вимоги до претендентів:

-вища освіта авіаційного профілю;
-науковий ступінь доктора технічних наук або кандидата технічних наук (доктора філософії);
-вчене (почесне) звання професора відповідно до профілю кафедри;
-відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365));
-наукові праці загальною кількістю не менше п’яти праць за останні п’ять років, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, в тому числі у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus або WebofScience;
-сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу;
-досвід наукового керівництва здобувачами наукових ступенів.

1.3. Доцента кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки (9 посад).

Вимоги до претендентів:

-науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вчене звання доцента, що має відповідати профілю кафедри;
-науково-педагогічний стаж не менше 5-ти років в закладах вищої освіти авіаційного профілю;
-відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365)).

2. ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

2.1. Завідувача кафедри менеджменту авіаційної діяльності (випускова для першого та другого рівнів вищої освіти).

Вимоги до претендентів:

-науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю кафедри;
-вільне володіння державною мовою;
-стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти III – IV рівнів акредитації – не менше п'яти років;
-досвід підготовки авіаційних фахівців не менше п'яти років;
-відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021р. № 365));
-наукові праці загальною кількістю не менше п'яти праць за останні п'ять років, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, в тому числі у періодичних виданнях, що включені до науко метричних баз Scopus або WebofScience.

Доцента кафедри менеджменту авіаційної діяльності(7 посад).

Вимоги до претендентів:

-науковий ступінь кандидата наук та\або вчене звання відповідно до профілю кафедри;
-вільне володіння державною мовою;
-повна вища освіта за економічним напрямком (магістр або спеціаліст);
-стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах вищої освіти III – IVрівнів акредитації та викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні;
-навчально-методичні праці, які використовуються у начальному процесі та наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав.

Старшого викладача кафедри менеджменту авіаційної діяльності(1 посада).

Вимогами до претендентів:

-повна вища освіта за економічним напрямком (магістр або спеціаліст);
-вільне володіння державною мовою;
-стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 роківу закладах вищої освіти III – IVрівнів акредитації та викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;
-навчально-методичні праці, які використовуються у начальному процесі та\або наукові, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав.

2.2. Доцента кафедри фізико-математичних дисциплін та застосування інформаційних технологій в авіаційних системах (2 посади).

Вимоги до претендентів:

-повна вища освіта відповідно до напряму інформаційних технологій (магістр або спеціаліст);
-науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до інформаційних технологій;
-вільне володіння державною мовою;
-стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше п’яти років;
-досвід підготовки авіаційних фахівців не менше п’яти років;
-навчально-методичні праці за напрямом застосування інформаційних технологій в авіації (за останні п’ять років);
-наукові публікації за напрямом застосування інформаційних технологій в авіації (за останні п’ять років);
-відповідність ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності (затв. Постановою КМУ № 1187 від 30.12.2015 р.)

2.3. Професора кафедри аеронавігації, метеорології та обслуговування повітряного руху (1 посада).

Вимоги до претендентів:

-науковий ступінь доктора наук та вчене звання відповідно до профілю кафедри;
-стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років у закладах вищої освіти III – IVрівнів акредитації та викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;
-навчально-методичні та наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав;
-вільне володіння державною мовою;
-відповідність ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності.

Доцента кафедри аеронавігації, метеорології та обслуговування повітряного руху (2 посади).

Вимоги до претендентів:

-науковий ступінь кандидата наук та\або вчене звання, які збігаються з діяльністю за профілем кафедри;
-повна вища освіта за напрямком організації повітряного руху (магістр або спеціаліст);
-стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах вищої освіти III – IVрівнів акредитації та викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;
-навчально-методичні праці, які використовуються у начальному процесі та\або наукові, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав;
-вільне володіння державною мовою;
-відповідність ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності.

Доцента кафедри аеронавігації, метеорології та обслуговування повітряного руху (1 посада).

Вимоги до претендентів:

-науковий ступінь кандидата наук та\або вчене звання, які збігаються з діяльністю за профілем кафедри;
-повна вища освіта за напрямком метеорологія (магістр або спеціаліст);
-стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах вищої освіти III – IVрівнів акредитації та викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;
-навчально-методичні праці, які використовуються у начальному процесі та\або наукові, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав;
-вільне володіння державною мовою;
-відповідність ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності.

Старшого викладача кафедри аеронавігації, метеорології та обслуговування повітряного руху (2 посади).

Вимоги до претендентів:

-повна вища освіта за напрямком метеорологія (магістр або спеціаліст);
-стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років (2 роки при наявності наукового ступеня кандидата наук)у закладах вищої освіти III – IVрівнів акредитації та викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;
-навчально-методичні праці, які використовуються у начальному процесі та\або наукові, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав;
-вільне володіння державною мовою;
-відповідність ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності.

Старшого викладача кафедри аеронавігації, метеорології та обслуговування повітряного руху (1 посада).

Вимоги до претендентів:

-повна вища освіта за напрямком аеронавігаційного забезпечення та планування польотів (магістр або спеціаліст);
-стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років (2 роки при наявності наукового ступеня кандидата наук)у закладах вищої освіти III – IVрівнів акредитації та викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні;
-вільне володіння державною мовою;
-навчально-методичні праці, які використовуються у начальному процесі та\або наукові, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав;
-відповідність ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності.

Старшого викладача кафедри аеронавігації, метеорології та обслуговування повітряного руху(4 посади).

Вимоги до претендентів:

-повна вища освіта за напрямком аеронавігація (магістр або спеціаліст);
-стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років (2 роки при наявності наукового ступеня кандидата наук)у закладах вищої освіти III – IVрівнів акредитації та викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні;
-навчально-методичні праці, які використовуються у начальному процесі та\або наукові, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав;
-вільне володіння державною мовою;
-відповідність ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності.

2.4. Завідувача кафедри права та соціально-гуманітарних наук (випускова для першого та другого рівня вищої освіти).

Вимоги до претендентів:

-науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю кафедри;
-вільне володіння державною мовою;
-стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти III – IV рівнів акредитації – не менше п'яти років;
-досвід підготовки авіаційних фахівців не менше п'яти років;
-відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021р. № 365));
-наукові праці загальною кількістю не менше п'яти праць за останні п'ять років, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, в тому числі у періодичних виданнях, що включені до науко метричних баз Scopus або WebofScience.

Професора кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін (1 посада).

Вимогами до претендентів:

-науковий ступінь доктора наук та вчене звання відповідно до профілю кафедри з викладання соціально-гуманітарних дисциплін;
-стаж науково-педагогічної роботи не менше як 10 років у закладах вищої освіти III – IV рівнів акредитації;
-навчально-методичні праці, що використовуються в освітньому процесі та наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав.

Доцента кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін (4 посада).

Вимоги до претендентів:

-науковий ступінь кандидата наук та\або вчене звання відповідно до профілю кафедри з викладання юридичних дисциплін;
-повна вища освіта за напрямком соціально-гуманітарних дисциплін (магістр або спеціаліст);
-стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у закладах вищої освіти III – IV рівнів акредитації;
-навчально-методичні праці, що використовуються в освітньому процесі, та наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав.

2.5. Доцент кафедри аварійно-рятувальної, професійно-прикладної фізичної підготовки та туризму (2 посади).

Вимоги до претендентів:

-повна вища освіта за авіаційним напрямком;
-науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри;
-стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у авіаційних закладах вищої освіти III – IVрівнів акредитації та викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні;
-вільне володіння державною мовою;
-наявність навчально-методичних праць, що використовуються в освітньому процесі;
-наявність наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України та/або періодичних наукових виданнях інших держав;
-відповідність Ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності

Доцент кафедри аварійно-рятувальної, професійно-прикладної фізичної підготовки та туризму (3 посади).

Вимоги до претендентів:

-повна вища освіта за напрямком фізичної культури та спорту;
-науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри;
-стаж науково-педагогічної роботи не менше як 5 років у авіаційнихзакладах вищої освіти III – IVрівнів акредитації та викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні;
-вільне володіння державною мовою;
-наявність навчально-методичних праць, що використовуються в освітньому процесі;
-наявність наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України та/або періодичних наукових виданнях інших держав;
-відповідність Ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності.

Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення про конкурс по 13 серпня 2023 року (включно) за адресою: 25005, Кіровоградська область, м. Кропивницький, Фортечний район, вул. Степана Чобану, буд. 1, приміщення штабу, кімната 2.5.

Інформацію про проведення конкурсу можна отримати за телефоном 0504570925.

Відомості про умови конкурсу розміщені на сторінці сайту Льотної академії НАУ: "Вакантні посади". Перелік документів визначено у пункті 3.1. "Положення про порядок проведення конкурсу при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Льотної академії НАУ" . Кваліфікаційні вимоги до претендентів визначаються Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності та розділом 5 Положення.